Informator 2014/2015 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2014/2015

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2013/2014<br>Studia podyplomowe
Informator 2013/2014
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Oferta edukacyjna
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu przykłada  wysoką wagę do warunków i jakości kształcenia, czego wynikiem są pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kontrolowanych kierunkach, liczne nagrody dla uczelni oraz spektakularne wyróżnienia zdobywane przez naszych studentów.
Wyższa Szkoła Handlowa proponuje swoim studentom możliwość kształcenia  na studiach I i II stopnia -  licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Oferuje również ponad 40 kierunków studiów podyplomowych.

W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu realizuje się kształcenie na następujących kierunkach i specjalnościach:


STUDIA LICENCJACKIE
I stopnia


KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalności: 
 • Ochrona osób i mienia
 • Bezpieczeństwo w sieciach informacyjnych i informatycznych
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
 • Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
 • Bezpieczeństwo portów lotniczych
 • Logistyka służb mundurowych
 • Pożarnictwo
 • Kryminologia i kryminalistyka


KIERUNEK: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE


Specjalności:
 • Handel zagraniczny
 • Turystyka międzynarodowa
 • Fundusze i projekty unijne
 • Finanse międzynarodowe
 • Logistyka międzynarodowa
 • Studia wschodnieKIERUNEK: PEDAGOGIKA

Specjalności:
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
 • Prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych
KIERUNEK:  ADMINISTRACJA


Specjalności:
 • Administrowanie odpadami i recyklingiem
 • Administracja lotnictwa cywilnego
 • Administracja publiczna
 • Administracja europejska
 • Administrowanie służbami porządku publicznego
 • Administracja gospodarcza w UE i na Ukrainie
 • Administrowanie kadrami
 • E-administracja
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuraturyKIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


Specjalności:
 • Dziennikarstwo
 • Media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
 • Promocja i reklama
 • Public relations
 • Marketing polityczny
 • Rzecznik prasowy
 • Broker informacji
 • Komunikacja w biznesieEKONOMIA

Specjalności:
 • Handel
 • Rachunkowość i podatki
 • Ekonomia menedżerska
 • Doradztwo finansowe
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • E-biznes

 

ZARZĄDZANIE

Specjalności:
 • Zarządzanie portami lotniczymi
 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i polityka kadrowa
 • Zarządzanie organizacjami
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie innowacjami
 • Marketing interaktywny
 • Tourism Management


PSYCHOLOGIA - NOWOŚĆ!

Specjalności: 
 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia wspomagania rozwoju
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

 
PRAWO W BIZNESIE - NOWOŚĆ!

Specjalności: 
 • Zabezpieczenia i windykacja w obrocie gospodarczym
 • Prawo i ekonomia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo papierów wartościowych
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo Ukrainy i Rosji
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo korporacyjne
 • Prawo Unii Europejskiej
STUDIA INŻYNIERSKIE
I stopnia


KIERUNEK: INFORMATYKA


Specjalności:
 • Programowanie na urządzenia mobilne
 • Sieciowe systemy informatyczne
 • Grafika i techniki multimedialne
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Menedżer produktu IT
 • Webmaster
 • Teleinformatyka
STUDIA MAGISTERSKIE
 II stopnia


KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - NOWOŚĆ!


KIERUNEK: ADMINISTRACJA


KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

STUDIA PODYPLOMOWE

KIERUNKI:
 • Asystent rodziny
 • Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo informacyjne w administracji i biznesie 
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Business english
 • Coaching   
 • Doradztwo zawodowe ( studia kwalifikacyjne)
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( studia kwalifikacyjne)
 • Eksploatacja i zarządzanie portami lotniczymi
 • Grafika komputerowa i multimedialna
 • Handel i zarządzanie sprzedażą
 • Logistyka łańcucha dostaw
 • Kataster i wycena nieruchomości ( studia kwalifikacyjne)
 • Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne)
 • Marka i Social media 
 • Negocjacje i mediacje
 • Oligofrenopedagogika (studia kwalifikacyjne)
 • Organizacja i zarządzanie oświatą (studia kwalifikacyjne)
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Pedagogika resocjalizacyjna( studia kwalifikacyjne)
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Prawo korporacyjne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
 • Projektowanie, instalowanie i eksploatacja sieci komputerowych
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Przygotowanie pedagogiczne ( studia kwalifikacyjne)
 • Psychologia w biznesie
 • Rachunkowość i podatki
 • Samorząd terytorialny i rozwój lokalny w warunkach Unii Europejskiej
 • Sieci komputerowe- administrowanie, zarządzanie, routing
 • Socjoterapia ( studia kwalifikacyjne)
 • Studia menedżerskie
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi
 • Zarządzanie  nieruchomościami
 • Zarządzanie projektamiZarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie sprzedażą B2B
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
 • Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i kontrakty medyczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


Uwaga! Uruchomienie studiów na poszczególnych specjalnościach zależy od zainteresowania studentów i uwarunkowane jest liczbą chętnych, określoną w zarządzeniu Rektora WSH.